Velkommen til min kunst 

Hvis du ønsker at være med til bronzestøbning? Så tilmelder du dig blot nyhedsbrevet her:
https://www.linaart.dk/nyhedsbrev  Her vil det blive annonceret hvornår vi støber.  

Ønsker du at bestille dit eget private værk - enten oliemaleri eller bronzeskulpturer, så ring/sms til mig på 23991899. 

Tak, jeg glæder mig til at høre fra dig - du kan også besøge atelieret i Kollerød , efter aftale.

Du kan også se min kunst i Galleriet i KunstCaféen Gentofte, Gentoftegade 33 
Her kan du nyde smagfuld og lækkert mad og det er Katja De Herand som er den daglig leder,
Åbningstider: Alle dage kl.12-19.00 dog mandag og søndag lukket.

Hvis du ønsker at se min kunst udenfor åbningstiderne, så ring eller sms 23991899, eller email Lina@Linaart.dk - så finder vi et tidspunkt - tak og på Gensyn

Læs her: Anderledes og fin artikel om min kunst fra Art-Nordic

ENGLISH DESCRIPTION OF ME AND MY ART 

NORD Sommermarked

Jeg og min kunst er at finde på årets NORD sommermarked på Skovridderkroen d.16-17-18. juni på Skovridderkroen i Charlottenlund.

Her kan du opleve nogle af mine værker og få en fornemmelse for skabelsen af min kunst og baggrunden for mit arbejde. 

Læs mere om markedet herunder
Jeg er min kunst, nu i over 30 år... I am my art, for over 30 years...

“Jeg skaber værker som jeg er sikker på at give beskueren en stor oplevelse – Jeg kontakter mit inderste når jeg arbejder med min kunst, .Jeg er min kunst.” fortæller Lina, der fik en opgave af Sjælsø Gruppen, til hvem hun skulle lave 7 flere meter høje skulpturer, der hver især skulle repræsentere en følelse.

”Da jeg skabte “Kærlighed”, gik jeg rundt og boblede af kærlighed og med sommerfugle i maven som når man er forelsket, men da jeg kom til “Sorg” så blev jeg helt ulykkelig og tænkte på min Farmands voldsomme død af ALS, fik en lille snak med ham, og sådan var hele forløbet i “De 7 følelser”, og generelt i min kunst.

Jeg gør mit yderste og trækker på nogle vældige medfødte kræfter når jeg skaber mine værker, alle som en af mine værker er unikke og skabt af mig, jeg er med til støbningen, patinere selv og sliber samt polerer med mine 2 folk som er støber og sliber. Olie malerierne er der ofte 12-20 lag olie på masser af dybde som rækker ud efter beskueren, der er masser af dyr, kæmpe træer og vores Moder Jord i form af kvinden – og det er trækronerne der er hendes hår.

Jeg er så heldig at jeg kan følge mine skulpturer fra start til slut, grundet af jeg har eget bronzestøberi, og dermed ingen klimaaftryk fra transport, og skønne Æbleblomst gård med det eventyrlige elveragtige atelier.

Klik dig videre til Bronzefigurer og Kunstmalerier og se samlingen af mine kunstværker – en samling igennem tiden. Tak fordi du kikker på min kunst.

"I create works that I am sure will give the viewer a great experience - I contact my innermost self when I work with my art, I am my art." says Lina, who was given a task by Sjælsø Gruppen, for whom she had to create 7 several meter high sculptures, each of which had to represent an emotion.

"When I created "Love", I walked around bubbling with love and with butterflies in my stomach like when you are in love, but when I came to "Sorrow" I became completely unhappy and thought about my husband's violent death from ALS, got a little chat with him, and that was the whole process in "The 7 Emotions", and in general in my art.

I do my best and draw on some great innate powers when I create my works, every one of my works is unique and created by me, I take part in the casting, patina myself and grind and polish with my 2 people who are casters and grinds. In the oil paintings, there are often 12-20 layers of oil at plenty of depth that reach out to the viewer, there are plenty of animals, giant trees and our Mother Earth in the form of the woman – and the treetops are her hair.

I am so lucky that I can follow my sculptures from start to finish, because I have my own bronze foundry, and thus no climate footprint from transport, and beautiful Æbleblomst farm with the fairy-tale elf-like studio.

Click through to Bronze Figures and Art Paintings and see the collection of my artworks - a collection through time. Thanks for looking at my art.


Udtalelse fra kunstanmelder Ole Lindgren…

"I mere end 30 år har Lina Murel Jardorf forstået at berøre, forene og tale med mennesker gennem sine besjælede værker, for Lina vil gerne levere kunst, der siger folk noget. Hun har ingen maske på når hun arbejder. Lina er sin kunst!"

Statement from art critic Ole Lindgren...

"For more than 30 years, Lina Murel Jardorf has understood how to touch, unite and talk to people through her soulful works, because Lina wants to deliver art that tells people something. She doesn't wear a mask when she works. Lina is her art! "

klik her for at se en masse om mit liv, mine malerier og bronzeskulpturer, mine heste, livet på og i Æbleblomst Gård og
bronzestøberiet på facebook, hvis du liker siden så bliver jeg ekstra glad - mange tusinde tak
Udtalelse fra kunstsamler-anmelder og kurator Jens-Peter Brask

"Bronze kan noget, andre medier ikke kan: hvor et maleri er fladt, er skulpturer tredimensionelle og meget levende. Processen er krævende, og fra skitse til det endelige resultat ligger mange arbejdsgange. Bronze har været brugt i hundredvis af år, og det bliver jeg aldrig træt af. Derfor har jeg besøgt og fotograferet kunstnerinde Lina Murel Jardorf , som mestrer denne skabelses proces med sikker hånd. Lina Murel Jardorf tryller når hun modellerer, og får det til at se legende let ud at skabe bronzeskulpturer. Bronze er et svært medie, og denne bog (Et hjerte af bronze) tager dig igennem alle faser og belyser, det kæmpe arbejde, der ligger bag et værk"

Statement from art collector-reviewer and curator Jens-Peter Brask

"Bronze can do something that other media cannot: where a painting is flat, sculptures are three-dimensional and very alive. The process is demanding, and from the sketch to the final result there are many steps. Bronze has been used for hundreds of years, and it will I never tire of. That's why I visited and photographed the artist Lina Murel Jardorf, who masters this process of creation with a sure hand. Lina Murel Jardorf works magic when she models and makes it look playfully easy to create bronze sculptures. Bronze is a difficult medium, and this book (A Heart of Bronze) takes you through all phases and illuminates the enormous work that lies behind a work"

Få tilsendt et gratis katalog eller hent som PDF her

Oplev min verden hvor den varme bronze smeltes om til mit livs kærlighed – Min kunst! Kataloget indeholder mange siders eventyr om min kunst, i alt fra bronzeskulpturer til oliemalerier.

Get a free catalog sent to you or download it as a PDF here

Experience my world where the warm bronze is melted into the love of my life - My art! The catalog contains many pages of adventures about my art, everything from bronze sculptures to oil paintings.