Æbleblomst Gård har under Lina Murel Jardorfs ejerskab udviklet sig til et inspirerende værksted med kunst, heste, æblemost, kaffe og en særlig energi som inspirerer til nærvær og fordybelse. Den offentligt tilgængelige kunstpark vil sikre at dette nærvær og fordybelsen bevares og udvikles i dét nu som hele tiden råder. Velkommen


Æbleblomst Gård og Parken
Stedet - såvel som Lina selv - er fyldt af energi, frodighed samt virkelyst og er på alle årstider givende at besøge. Når atelieret besøges fanger øjet lyset fra parken gennem atelierets glasparti, og en terrasse udenfor er et perfekt sted at gøre ophold i eftermiddagssolen. På terrassen og andre steder i parken, er der siddepladser med puder, borde med intense opstillinger af ting med historie og montre der inspirerer til fordybelse. Her kan man sidde og nyde en god kop the eller kaffe med lidt til, mens man betragter stedets mange vilde fugle, standfugle såvel som fugle på træk. De smukke heste, Arancha, Cassiopeia og Comico Sky, medvirker også til at give ro til stedet. De har deres fold i plantagen hvor de går frit og afmålt nysgerrigt følger med på afstand.Hestene er respektfulde store og stærke, men også opsøgende, nærværende, samt af og til galoperende lige ind i centrum af Linas inspiration hvor indtrykkene bliver til de mest fabelagtige bronzeskulpturer af skønne heste. Ligeså vigtige i parkens fortælling som hestene, er de gamle træer, hvor særligt vandegen ved Kollerød Å, som løber gennem parken, inviterer til refleksion. Træelskere vil her have chancen for at give de smukke gamle træer et kærligt klap, mens øret fyldes lydende fra bladenes leg i vinden og vandets stille rislen i åen.

Kunstparken
Med bronzeskulpturen ”Friheden” er grundstemningen lagt til mødet med den enestående kunst parken formidler. Er du forelsket, er du fri til at gå hen og flirte med ”Kærligheden” og senere kan du vægte denne op med ”Vrede”, ”Glæde”, ”Håbløshed” ”Sorg” og ”Omsorg”. De i alt 7 bronzeskulpturer udgør tilsammen Linas værk ”de 7 følelser”, som hylder filosofien om at have mennesket i centrum på dage i såvel sol som skygge.

Æbleplantagen på 150 træer
Med sine skiftende udtryk, fra vinterens bare stammer og grene, det sartgrønne løvspring i foråret over blomstringen, afsluttende med høsten af æbler i efteråret, repræsenterer æbleplantagen årets gang på ”Æbleblomst Gård”. Men plantagen giver liv til vilde bier, insekter og fugle og forsyner gården med en god høst af velsmagende sorter i et fantastisk miks, som presses til den bedste most du kan tænke dig! Er du heldig at gå tur i parken i sensommeren og få rakt et friskplukket æble i hånden af din ledsager, mindes du muligvis historien om paradisets have. Den genfinder du i ”nuet” – lige hér på ”Æbleblomst Gård”.

Cirklen
Æbleblomst gård er blevet gennemgået for spirituelle energier, og stedet med cirklen i æbleplantagens nordvestlige hjørne er ganske særligt. Udover at stedet giver et flot vue over æbleplantagens trærækker, markerer stedets solcirkel, at noget særligt banker på. En vølve har ved sit ihærdige arbejde bragt balance til stedet og ført god energi til plantagen. Men balancen er skrøbelig. Man må ikke gå ind i solcirklen som er meget kraftfuld.

En offentlig tilgængelig kunstpark af nuet
Æbleblomst Gård er et helstøbt sted fyldt med god energi. Stedet har helt særlige kvaliteter og ønskes af Lina omdannet til en offentligt tilgængelig kunstpark af nuet. Idéen ønskes realiseret via fundraising, hvor ejendommen på sigt overgår til et offentligt ejerskab hvorefter en bestyrelse kan sikre stedets økonomi, aktiviteter og fremtid på en måde så kunstneren Lina kan fortsætte sit liv i atelier og bolig.

Bronzestøberi
Æbleblomst Gård ligger tæt på fundstedet for de ca. 3000 år gamle Bronzelurer fra Brudevælte (Udstillet på Nationalmuseet samt på Eremitagemuseet i Sct. Petersborg). Ud fra såvel bronzelurerne som fundne økser, kar og ikke mindst solvognen fra Odsherred, kan vi udover beherskelsen af det ældgamle støberihåndværk, ane en religion hvor solen som den højeste guddommelige magt var i centrum og blev opfattet som kilden til jordens og menneskers frugtbarhed. Ifølge mytologien, havde denne religion ritualer som sørgede for, at den bronzefarvede sol genopstod hver morgen og at hvert forår ville få kraft, så livet kunne fortsætte sin cyklus i evighed. Bronzelurerne fra Brudevælte minder os om, at der til alle tider har været metal imellem hænderne hos denne egns beboere, og den dag i dag fungerer Æbleblomst Gård som et Bronzestøberi i midten af Nordsjælland.

Du kan læse mere om Stille og skulpturparken på

https://stilleogskulpturpark.dk/